Thứ sáu, 05/05/2023 07:50
Số 5 năm 202311 - 13Download

Những nhà khoa học nữ vì môi trường và sức khỏe cộng đồng

Bảo Minh

Trải qua nhiều thế hệ, phụ nữ đã định hình thế giới của chúng ta bằng sự khéo léo và sáng tạo. Tại Việt Nam, các nhà khoa học nữ cũng đang đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang hướng tới sự phát triển bền vững, đề cao mục tiêu bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam, Tạp chí xin trân trọng giới thiệu một số nhà khoa học nữ tiêu biểu, được tôn vinh thông qua các giải thưởng uy tín gần đây, vì những cống hiến không mệt mỏi trong nghiên cứu bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Lượt dowload: 122 Lượt xem: 648

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)