Thứ sáu, 05/05/2023 08:00
Số 5 năm 20234 - 6Download

Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống văn hóa trọng trí thức của dân tộc

GS.TSKH Vũ Minh Giang

Đại học Quốc gia Hà Nội

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam ngày 18/05/1963 là một cuộc gặp lịch sử giữa vị lãnh tụ anh minh với đại diện giới trí thức. Sự kiện này một lần nữa khẳng định, trọng đãi trí thức là một truyền thống tốtđẹp có từ lâu đời của Việt Nam.

Lượt dowload: 56 Lượt xem: 2035

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)