Chủ nhật, 05/03/2023 07:50
Số 3 năm 202312 - 14Download

Khuyến nghị chính sách tăng trưởng kinh tế dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

PGS.TS Võ Thành Danh, PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi, PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải, PGS.TS Phan Đình Khôi

Trường Đại học Cần Thơ

Theo xu hướng phát triển của thế giới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) là các yếu tố quan trọng trong các mô hình tăng trưởng (MHTT) kinh tế. Theo Báo cáo Việt Nam 2035, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2035, nền kinh tế Việt Nam cần thực hiện nhiều thay đổi cho phép tạo ra và huy động nguồn lực mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Một trong sáu đột phá lớn cần thực hiện là phát triển KHCN&ĐMST - yếu tố được xem là động lực mới, đóng góp quan trọng vào việc định hình MHTT của kinh tế Việt Nam hiện đại.

Lượt dowload: 125 Lượt xem: 973

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)