Thứ ba, 10/01/2023 07:55
Số 1+2 năm 202394 - 97Download

10 sản phẩm sáng tạo nhất năm 2022

Cao Thạch

10 sản phẩm này do The Scientist bình chọn. Những sản phẩm công nghệ sáng tạo được chọn năm nay tập trung vào lĩnh vực lâm sàng và những sản phẩm khác đại diện cho những tiến bộ đáng kể trong kỹ thuật giải trình tự gen, phân tích đơn bào…

Lượt dowload: 175 Lượt xem: 2558

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)