Thứ hai, 05/09/2022 08:00
Số 9 năm 20224 - 6Download

Công nghiệp kết nối và những gợi suy đối với Việt Nam

Hà Minh Hiệp

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là mục tiêu hàng đầu của các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam hiện nay. Phát triển Công nghiệp kết nối có thể trở thành một định hướng quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn quá độ của công nghiệp 4.0. Trong môi trường hệ thống sản xuất, doanh nghiệp cần xác định hiện trạng, nắm bắt những cơ hội trong chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, nâng cao nhận thức và từng bước thực hiện tầm nhìn của Công nghiệp 4.0 như phân tích công nghệ dữ liệu lớn, tích hợp chuỗi giá trị, khả năng ra quyết định linh hoạt… Từ đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Lượt dowload: 141 Lượt xem: 510

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)