Chủ nhật, 10/07/2022 07:55
Số 7 năm 202245 - 46Download

Tôm càng xanh mang chỉ dẫn địa lý “Bến Tre”

Dương Thành Long

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK

Với mục tiêu thiết lập mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL) phù hợp, nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK đã triển khai thành công dự án: “Xây dựng, quản lý và phát triển CDĐL “Bến Tre” dùng cho sản phẩm tôm càng xanh”. Sự thành công của dự án không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương mà còn nâng cao danh tiếng và chất lượng sản phẩm tôm càng xanh hướng tới xuất khẩu ra khu vực và quốc tế.

Lượt dowload: 54 Lượt xem: 197

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)