Thứ hai, 01/02/2021 14:07

Mô hình quản trị đại học châu Âu và liên hệ với Việt Nam

PGS. TS Hà Quang Thụy, PGS. TS Phan Xuân Hiếu, PGS. TS Nguyễn Trí Thành, TS Trần Trọng Hiếu, TS Trần Mai Vũ, TS Lê Đức Trọng

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Qua khảo sát mô hình quản trị trường đại học (QTĐH) thuộc 29 hệ thống giáo dục đại học châu Âu, tác giả đã liên hệ với Việt Nam và cho thấy, các nhà cải cách giáo dục Việt Nam chưa đặt cải cách vào bối cảnh phức tạp với rất nhiều tác động và mối quan hệ của hàng loạt yếu tố đa dạng liên quan đến dạy và học, đặc biệt, đã bỏ qua mối quan hệ phụ thuộc biện chứng của 3 cột trụ là nhà hoạch định chính sách, giảng viên và sinh viên. Từ đó, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển hệ thống đại học của Việt Nam.

Lượt dowload: 0 Lượt xem: 3231

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)