Thứ sáu, 21/04/2023 17:27

Triển lãm tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của cộng đồng nữ trí thức Việt Nam

Ngày 21-22/04/2023, Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và khởi nghiệp (Hội Nữ trí thức Việt Nam), Trung tâm Giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị (Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia) và Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn (Cục Sở hữu trí tuệ) đã phối hợp tổ chức Triển lãm tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của cộng đồng nữ trí thức Việt Nam (Women Innovation and IP Vietnam).

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc triển lãm.

Chủ đề năm 2023 của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới được công bố là "Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo” và nó cũng được Ban tổ chức lấy làm chủ đề cho triển lãm. Triển lãm nhằm hỗ trợ cho các nữ trí thức trong việc quảng bá và giới thiệu các tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo nhằm tìm kiếm cơ hội ứng dụng và thương mại hóa các tài sản trí tuệ. Đây cũng là một trong những hoạt động của nhiệm vụ "Nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh cho cộng đồng nữ trí thức Việt Nam" thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Triển lãm đã thu hút được 38 đơn vị, bao gồm các viện, học viện, trường đại học, doanh nghiệp. Công chúng đến với triển lãm có cơ hội tìm hiểu thông tin và trải nghiệm thực tế gần 200 tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo chủ yếu trong lĩnh vực là thế mạnh của các nữ trí thức, đó là: Y - Dược, Công nghệ sinh học, Tự động hoá, Công nghệ thông tin, Vật liệu - Hóa chất, Chế biến thực phẩm, Nông nghiệp, Xử lý ô nhiễm môi trường...

Trong khuôn khổ của triển lãm cũng sẽ diễn ra các tọa đàm: “Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý trong hợp tác trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp”, “Các nữ khoa học giới thiệu sáng chế, giải pháp hữu ích đã thương mại hóa thành công/các doanh nghiệp điển hình về sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ thành công và hiệu quả” và tập huấn “Sở hữu trí tuệ và kỹ năng sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và sản xuất - kinh doanh”.

Chiêu Dương

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)